Panduan Lengkap: Tata Cara Wudhu dan Doanya

0

Pendidikan pertama anak bukanlah sekolah tetapi di rumah. Karena rumah tempat pertama anak mengenal pendidikan sekaligus membangun kepribadian anak. Sebagai soerang muslim, pendidikan dasar yang harus diajarkan di rumah, yaitu tata cara dan doa wudhu.

Anak belajar tata cara dan doa wudhu tidak harus menunggu usia mereka sampai baligh terlebih dahulu. Orang tua bisa mengajarkan fondasi dasarnya dengan melatih anak bisa berwudhu dengan baik dengan benar.

Belajar tata cara dan doa wudhu secara tidak langsung mengajarkan anak pada kebiasan seorang muslim. Sebelum melakukan ibadah kepada Allah Swt., tentu saja harus membenarkan rangkaian-rangkaian wudhu pada anak dengan baik. Anak jadi tahu tentang apa saja hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ketika berwudhu.

ads by posciety

Penekanan dalam tata cara dan doa wudhu merupakan pelajaran adab sederhana pada anak. Salah satu anggota keluarga juga bisa mengawasi praktik tata cara dan doa berwudhu. Berikut tata cara yang dilakukan sebelum dan sesudah berwudhu.

Sebelum berwudhu, pertama yang harus dilakukan adalah niat melakukan wudhu. Kemudian membaca doa sebelum berwudhu sebagai berikut.

Nawaiitul wudhuu’a lirof’il hadatsiil ashghori fardhon lillaahi ta’alaa

(Aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardhu karena Allah ta’ala)

Setelah membaca doa, lalu lanjutkan dengan membasuh anggota tubuh dari telapak tangan, muka, telingga hingga telapak kaki. Adapun urutan dalam membasuh anggota tubuh yang wajib dibersihkan serta diiringi bacaan doanya sebagai berikut.

1. Membasuh Kedua Telapak Tangan

Caranya: Ambillah air kemudian basuhlah kedua telapak tangan sampai pada pergelangan tangan sebanyak tiga kali sambil. Adapun doa membasuh telapak tangan sebagai berikut.

Allahummahfadzh yadayya mimmahaa shiki kullahaa

(Ya Allah, peliharalah tanganku dari perbuatan maksiat)

2. Berkumur-Kumur Sebanyak Tiga Kali

Caranya: Tampung air menggunakan kedua telapak tangan membentuk seperti mangkuk. Kemudian masukan air ke dalam mulut lalu kumur-kumur. Kemudian buang air bekas kumur-kumur tadi. Ulangi hingga sebanyak tiga kali. Adapun doa saat berkumur-kumur adalah

Allahumma a’innii alaa dzikrika wasyukrika wahusni ibaadatika

(Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berdzikir dan selalu memperbaiki ibadah)

3. Membasuh Hidung

Caranya: Mengambil air kemudian memasukan air ke dalam lubang hidung kanan dan kiri sebanyak tiga kali. Adapun doa membasuh lubang hidung sebagai berikut.

Allahumma arihnii ra’ihata jannati wa’annta annii raa’din

(Ya Allah, berikan aku penciuman wewangian surga dan ridhoilah aku)

4. Membasuh Wajah

Caranya: Buka kedua telapak tangan dan rapatkan sisi kanan dan kiri hingga membentuk mangkuk. Kemudian basuh air dari telapak tangan ke sudut muka dari dahi, dekat lubang telinga, hingga ke dagu. Ulangi sebanyak tiga kali sambil membaca doa berikut.

Allahumma bayyadho wajhi yauuma tabyaddhu wujuhan taswadun wujuuh

(Ya Allah, putihkan wajahku pada hari seperti berseri-seri wajah kaum muslimin dan menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir)

5. Membasuh Kedua Tangan

Caranya: Dalam membasuh tangan, dahulukan tangan kanan lebih dulu. Membasuh tangan kanan dan tangan kiri dari ujung jari hingga siku sebanyak tiga kali sambil membaca doa berikut.

A. Doa Basuh Tangan Kanan 

Allahumma a’tini kitabi biyasamiini wa haa sibni hisaabayyasiira

(Ya Allah, berikanlah kitab amalku dari tangan kananku dan hisablah aku dengan yang ringan)

B. Doa Basuh Tangan Kiri

Allahumma laa tuhtini kitabi bisyimaalii walamiwwara’i zahri

(Ya Allah,  jangan berikan kepadaku kitab amal dari tangan kiriku atau pada belakang punggungku)

6. Mengusap Rambut Kepala

Caranya: Usaplah rambut kepala dengan air menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali tepat di dekat dahi. Doa mengusap rambut:

Allahumma harram sya’rii a’laannar

(Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari neraka)

7. Membasuh Kedua Telinga

Caranya:

Ambil air dari keran yang mengalir dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian usaplah telinga bagian luar dan bagian dalam masing-masing sebanyak tiga kali. Sambil membaca doa berikut.

Doa membasuh kedua telinga

Allahumaj’alnii minalladziina yastamiuunalkhauula fayattabiuuna ahsanah

(Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti sesuatu yang baik)

8. Membasuh Kedua Kaki

Caranya: Basuhlah kedua kaki kanan dan kiri menggunakan air yang mengalir dan mengusap bagian dari punggung hingga mata kaki. Kemudian sambil membasuh kaki kanan dan kaki kiri bacalah doa berikut.

A. Doa Membasuh Kaki Kanan

Allahumma ij’alhu syah’yan masykuur’ran wa dzanban maghfuuran wa amalan mutakhaliban. Alllahuma sabbat khodamamii alassharaati yauuma tazilun fihilukdham.

(Ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa dan amal. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan shiratal mustaqim, kelak di hari ketika banyak telapak kaki tergelincir)

B. Doa Membasuh Kaki kiri

Allahumma laatazilan khodamayyi a’laashratii finnari yauuma tazilunnfiihi akdamulmuna fikiina wal musyrikiin.

(Ya Allah, jangan kau gelincirkan langkah pada jalan neraka pada hari digelincirkannya langkah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik)

Setelah selesai membasuh bagian anggota tubuh yang wajib dalam urutan berwudhul. Langkah selanjutnya adalah menutupnya dengan membacakan doa setelah berwudhu. Sebelum berdoa, ambilah posisi menghadap kiblat terlebih dahulu. Selanjutnya bacalah doa setelah berwudhu dan artinya di bawah ini.

Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalahu. Wa asyhadu anna Muhammadan’abduhu wa rasuuluhu. Allahummaj’alnii minattabinna waj alnii minal mutathohiirina waj alnii min ‘ibadatishalihin.

(Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada menyekutukan-Nya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh)

Nah, itulah tata cara dan doa dalam wudhu yang harus diajarkan kepada anak-anak di rumah. Bagi yang belum mampu membaca doa-doa pendek pada anggota bagian tubuh ketika wudhu.

Sebaiknya belajar teknik cara membasuh anggota tubuh dalam wudhu dengan baik dan benar. Barulah ketika anak bisa membaca dan menghapalkan doa-doa ketika berwudhu.

Artikel Lainnya
Berikan Komentar

Website ini menggunakan cookie untuk pengalaman yang lebih baik Setuju & Tutup Selengkapnya